Bestellingen boven € 999,- gratis bezorgd!

Actievoorwaarden de lelijkste tuin van Nederland

De winactie ‘De lelijkste tuin van Nederland’ wordt georganiseerd door hello home B.V. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op deze winactie:

Deelname

 1. De winactie loopt van 12 mei 2021 tot en met 30 juni 2021.
 2. De te winnen prijs is een tuinmetamorfose t.w.v. maximaal €1500,- Dit houdt in dat de winnaar een tuinontwerp en voor maximaal €1000,- aan materialen krijgt om de tuinmetamorfose zelf uit te kunnen voeren.
 3. Iedereen vanaf 18 jaar, woonachtig in Nederland mag deelnemen aan de actie.
 4. Deelname aan de actie is gratis.
 5. Deelname vindt plaats door middel van het versturen van een volledig ingevuld winactie-formulier met bijgevoegd fotobestand op de website.
 6. Deelname is enkel mogelijk met een foto van de eigen tuin in de huidige staat.
 7. De deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar foto mogelijk kan worden gebruikt voor online communicatie.
 8. Medewerkers van hello home zijn uitgesloten van deelname aan de winactie.
 9. Hello home is te allen tijde bevoegd om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden gebruikt voor het versturen van de hello home nieuwsbrief indien hiervoor bij deelname toestemming is gegeven.
 2. Indien geen toestemming is gegeven voor het aanmelden van de nieuwsbrief van hello home, zal enkel communicatie rondom de winactie worden verstuurd.
 3. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van de actie wordt bepaald aan de hand van het aantal uitgebrachte stemmen en het oordeel van de vakjury.
 2. De winnaar krijgt persoonlijk bericht via e-mail.
 3. Indien er binnen een week nog geen contact is verkregen met de winnaar, wordt een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. De winnaar stemt ermee in dat er beeldmateriaal van hem/haar en de tuin kan worden genomen voor communicatie/reclame-uitingen.
 5. Hello home is bevoegd om personen uit te sluiten van de winactie indien fraude wordt vermoedt.
 6. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, ontvangen geen persoonlijk bericht.
 7. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs in te ruilen voor een andere prijs of geldbedrag.